Nyheter

Begränsad framkomlighet i början av december

Vägföreningen har genom ordförande Lars Gullander haft möte med Deromes entreprenör Grundkraft som kommer leda arbetet med att öppnad den nya vägen, ta bort lyktstolpar och slyröja vid ekdungen och första mötesplatsen från 219.

28 november 21

Protokoll årsstämma 2021

Bifogat finns stämmoprotokoll från årsstämman 2021.

12 september 21

Årsstämma planerad till 27 juni

Under rubriken Handlingar / Vägföreningen Stämma 2021 / finns relevanta dokument inför årsstämman. Verksamhetsberättelse, Budget och Årsredovisning finns på plats. Notera gärna att årsstämman planeras till 27 juni.

01 mars 21

Kalender
« Januari 2022 »
M T O T F L S
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Välkommen

Vägföreningen

Nyköping Brannebol ga:3 är en vägsamfällighet med uppgift att på medlemmarnas uppdrag sköta förvaltningen av vägen in i området. Vägen är enskild. Kontaktperson för vägföreningen är ordförande Ingvar Zander.

Vägen får endast belastas av fordon med 12 tons totalvikt.

Om du vill ta in transporter över 12 tons totalvikt måste du först kontakta samfällighetens styrelse. Skador som uppkommit till följd av att viktbegränsningen överskridits, ska ersättas av den för vars räkning transporten skett.

För att ta in tunga transporter råder vi dig att kontakta ATV Entreprenad - Tobias på 070-378 77 47 som kan dela upp transporten för att minska slitaget på vägen. ATV har en stor uppställningsplats vid Lappetorps gård.


Brannebols fastighets- och sommarstugeägare e.f.

Denna förening kallas Vattenföreningen eftersom vårt främsta uppdrag har varit att svara för den gemensamma vattenanläggningen i Brannebol.

Claes Norén är ordförande.

Bilder

Senaste bilderna i galleriet