Brannebols Samfällighetsförening - Medlemsregister


Medlemsregistret för samfällighetsföreningen upptar alla lagfarna ägare till de deltagande fastigheterna. Dessa är de som har rätt att med motorfordon färdas på vägen.

Om du är nyinflyttad i området ber vi dig kontakta styrelsen för att du ska registreras som medlem i vägföreningen.