Nyheter

Bättre genomlysning - Information via hemsidan

Brannebols vägförening (Nyköping Brannebol ga:3) har haft stämma och ny styrelse har valts. Hemsidan kommer hädanefter användas för att delge information till medlemmarna för att öka genomlysningen av arbetet med vår gemensamma väg. Vid behov informerar vi i kombination med mailutskick. Uppdaterad information om styrelsesammansättning och kontaktuppgifter hittar du på denna sida. Kontakta Ingvar Zander om du har frågor eller synpunkter.