Nyheter

Protokoll - Styrelsemöte - Årsstämma 23 maj

Vi kallar till årsstämma 23 maj. Läs gärna protokoll från senaste styrelsemötet.

Grannsamverkan - information - Carehood

Ta hand om dig och din granne! Sommarsäsongen närmar sig - håll koll i området.

Kabelförläggning - Vattenfall

Begränsad framkomlighet

Årsstämma - 18 maj 2019 kl 10.00 i Horns magasin

Välkommen på vägföreningens årsstämma 18 maj. Material har mejlats till medlemmarna och finns på hemsidan under "Handlingar".

Reklamation - Spricka i vägen

Reklamationsbrev 2 april 2019, sänt till Nyköpingskommun (Lena Oden och Mats Lindberg) för garantiarbeten på vägen.

Överklagan- Omprövning gemensamhetsanläggningen

Bilagt finns överklagan av dom i MMD mål nummer F4654-18. Ärendet gäller omprövningen av gemensamhetsanläggningen Brannebol Ga:3, d.v.s. den av lantmäteriet beslutade ändringen av vägsträckningen.