Nyheter

Årsstämma

Årsstämma - 29 maj kl 10:00 i magasinet vid Horn.

Protokoll Styrelsemöte

Bifogar styrelsemöte. Notera att årsstämma kommer hållas 29 maj kl 10:00 i magasinet vid Horn.

Skador på vägen - kommer åtgärdas

Det har blivit sprickor i vägen p.g.a. tunga transporter.

Årsredovisning 2021 - snart är det årsstämma

Vi publicerar här årsredovisningen för 2021. Styrelsen kommer löpande publicera övriga handlingar inför stämman.

Begränsad framkomlighet i början av december

Vägföreningen har genom ordförande Lars Gullander haft möte med Deromes entreprenör Grundkraft som kommer leda arbetet med att öppnad den nya vägen, ta bort lyktstolpar och slyröja vid ekdungen och första mötesplatsen från 219.

Protokoll årsstämma 2021

Bifogat finns stämmoprotokoll från årsstämman 2021.

Årsstämma planerad till 27 juni

Under rubriken Handlingar / Vägföreningen Stämma 2021 / finns relevanta dokument inför årsstämman. Verksamhetsberättelse, Budget och Årsredovisning finns på plats. Notera gärna att årsstämman planeras till 27 juni.