Nyheter

Begränsad framkomlighet i början av december

Vägföreningen har genom ordförande Lars Gullander haft möte med Deromes entreprenör Grundkraft som kommer leda arbetet med att öppnad den nya vägen, ta bort lyktstolpar och slyröja vid ekdungen och första mötesplatsen från 219.

Protokoll årsstämma 2021

Bifogat finns stämmoprotokoll från årsstämman 2021.

Årsstämma planerad till 27 juni

Under rubriken Handlingar / Vägföreningen Stämma 2021 / finns relevanta dokument inför årsstämman. Verksamhetsberättelse, Budget och Årsredovisning finns på plats. Notera gärna att årsstämman planeras till 27 juni.

Styrelsemöte Brannebol Ga3

Bifogat finns protokoll från styrelsemöte inför årsstämma i Brannebol Ga3.

Protokoll årsstämma 2020

Bifogat dokument är protokoll för årsstämman 2020. Underskrivet protokoll läggs inte ut av säkerhetsskäl. Information om stämman och styrelsesammansättning inkl protokoll har sänts till lantmäteriet.

Årsstämma 2020 13 juni

Med hänvisning till tidigare kallelse kallar styrelsen till årsstämma 13 juni kl 10:00 i Magasinet på Horn. Samtliga dokument till stämman finns under Handlingar / Stämma 2020.

Årsstämman inställd

Det kommer regna imorgon och vi tvingas ställa in årsstämman. Vi återkommer med förslag på nytt datum.

Förrättning och Årsstämma

Föreningsstämma kommer att hållas den 23 maj enligt kallelse. Lantmäterimyndigheten handlägger för närvarande förrättningar för att bilda gemensamhetsanläggning för grönområdena i Brannebol samt för de s.k. stickvägarna.

Transporter - Derome bygger

A-Hus / Derome kommer om ca en vecka börja bebygga de nio tomter som är belägna norr om Brannebolsvägen nedanför ladorna. Kontaktperson på Derome 070-921 19 67

Tomterna på berget är förrättade enl bilagor

Alla dokument finns under Handlingar - Omprövning av Brannebol Ga3