Kabelförläggning - Vattenfall

Företaget Abeka kommer åt Vattenfall gräva ner luftledningar samt förstärka och upprusta elnätet. Som en del i projektet blir en ny Trafo placerad vid korsningen vid väg 219.

Placeringen medför att ledningen behöver korsa vägföreningens väg till/från nätstationen, samt ev schakta utmed vägen in till några fastigheter.

Det kommer alltså finnas maskiner i området av denna anledning och kanske begränsad framkomlighet på vägen till och från bostaden - när arbetet pågår.

Troligen utförs arbetet jan-mars 2020. Det beror på när Abeka får tillståndet att trycka kabeln under väg 219. Tanken är att allt ska göras samtidigt för att slippa flera etableringskostnader.

Invgar Zander - ordförande i vägföreningen har bett om detaljerade uppgifter om start och genomförande tid. Vi återkommer från styrelsen när vi vet mer.

Ansvarig på Abeka är Patrik Jernström, Patrik.jernstrom@abeka.se,
+46 (0)762648606
Publicerad: 13 december 2019