Förrättning av parkmark - 3 oktober

21 fastigheter har ansökt om bildande av samfällighet av parkmarken i området. Marken har enligt paragraf 113 förbindelse upplåtits till fastighetsägarna utan ersättning.
Ansökan är gjord i enlighet med lantmäteriets anvisningar för att stadfästa förbindelsens giltighet genom bildandet av en samfällighet.

Den 3 oktober håller lantmäteriet informationsmöte om förrättningen.
Publicerad: 30 juli 2019