VA Marsö - anslutning

Marsö kommer under hösten anslutas till det kommunala VA nätet.
Kommunen har som anslutningspunkt hänvisat till pumphuset vid Marsöbryggan. Ledningen måste dras under samfällighetens väg för att kunna ansluta. För detta ändamål har samfälligheten avtalat om att VA projektet får dra ledning under vägen. Samfälligheten belastas inte med några kostnader.

Vid frågor kontakta Ingvar Zander - ordf vägsamfälligheten.
Publicerad: 30 juli 2019