Reklamation - Spricka i vägen

Hej Mats,
Efter att ledningsarbeten för VA genomförts i Brannebol åtog sig Nyköping Vatten att återställa den enskilda väg som går från Väg 219 och ut över udden i Brannebol. Vägen förvaltas av samfällighetsföreningen för gemensamhetsanläggningen Brannebol Ga3. Återställningsarbetena har genomförts och besiktigats med godkänt resultat. För dessa arbeten gäller en fem-årig garanti.
Vi har nu konstaterat sprickor i asfalten på vägen. Vi reklamerar härmed dessa fel eller brister och åberopar den garanti som gäller för återställningsarbetena.
Garantin innebär att Nyköping Vatten på sin bekostnad skall åtgärda uppkomna sprickor.
Vi emotser er bekräftelse på mottagandet av denna reklamation och föreslår att vi gemensamt kommer överens om en tidpunkt för er möjlighet att besiktiga skadorna.
Med vänlig hälsning

Ingvar Zander
Ordförande i samfällighetsföreningen för Brannebol Ga3
Publicerad: 2 april 2019