Information från projektledaren

Hej Ingvar,
Återkopplar här men svar och besked enligt Ö.K per telefon.
Imorgon kommer asfalteringen att påbörjas och den gamla sträckning över berget kommer att asfalteras som tidigare informerats.

Beträffande beläggning av Deromes väg så har Nyköpings Vatten fått en beställning direkt av Derome att utföra denna in till dem nya fastigheterna.
Detta beläggningsarbete kommer att utföra i samband med beläggning av befintliga vägen.
Deromes väg kommer inte att anslutas emot vägförenings väg.

Då detta arbete ligger helt utanför Kustledningsprojektet så kan projektet inte bromsa Derome att utföra denna beläggning.

Mvh.

Johan Stenhoff
Publicerad: 9 maj 2017