Asfaltering 8/5 – 12/5

Kommunen kommer arbeta med vägen hela nästa vecka. Bärlagret/vägkroppen kommer att justeras och jämnas till 8-9 maj, innan asfaltering utförs. 10-12 maj asfalteras den befintliga vägsträckningen ut till 219. Vägföreningen har beställt extra tjock asfalt (125kg/kvm).

Då underlaget behövs justeras så kommer detta justeringsarbete att påbörjas under måndag och även pågå under tisdagen. Asfalteringen skall utföras enligt tidigare information med start på onsdag nästa vecka och kommer att pågå till fredag lunch.

Framkomligheten kommer att vara ganska begränsad under denna period då vägen är ganska smal. Entreprenören är medveten om att det finns boende i området och kommer att medgörlig och för att lösa detta på bästa möjligaste sätt för alla parter.
Publicerad: 5 maj 2017