Ny skyltning vid infarten

Vägförrättningen säger: "Generellt får vägen endast belastas av fordon med 12 tons totalvikt. Vid transporter över 12 tons totalvikt ska samråd ske med samfällighetens styrelse. Skador som uppkommit till följd av att viktbegränsningen överskridits, ska ersättas av den för vars räkning transporten skett."

Swevia skyltar om vid infarten och två nya stolpar kommer upp lite närmare väg 219. På dessa, som sitter mitt emot varandra på båda sidor om vägen, ska två skyltar sitta på respektive stolpe. Skyltarna anger "privat väg" och hastighetsbegränsning till 30 km/tim.
Den stolpe som idag har skylten 18 ton och tilläggsskylten "Gäller ej fordon med tillstånd" blir kvar, men skylten 18 ton byts ut mot skylt som anger 12 ton.
Den gamla stolpen med 30-skylten, som sitter lite längre in på vår väg jämfört med var de nya stolparna hamnar, får stå kvar utan skyltar. Om vi framöver sätter upp en bom t.ex. vid färisten så behöver vi denna tomma stolpe för en ny skylt som varnar för bommen, som ju inte kommer att synas från väg 219.
De gamla skyltarna ägs av föreningen. Swevia lämnar dessa vid vägkanten vid de nya stolparna. Dessa kan ev. efter rengöring fungera som reservmaterial eller kompletteringsskyltar om sådana skulle behövas.

Styrelsen
Publicerad: 28 mars 2017