Nyheter

Ny skrivelse till lantmäteriet

Vägföreningen har återigen tillskrivit lantmäteriet och handläggare Axel Engström angående förrättningen av vägen över berget.

Stämma 26 maj kl 10:00

Kallelse till vägföreningens årsstämma 26 maj. Platsen är magasinet i Horn (samma som 2017). Kallelse och föredragningslista skickas ut via mejl. Mycket välkomna.

Styrelsemöte 25 april 2018

Bilagt styrelseprotokoll för möte per den 25 april 2018.

Ersättningsutredning

Nedan är vägföreningens korrespondens med lantmäteriet och ersättningsutredning från lantmäteriet. Mailet är även skickat till gd på lantmäteriet.// Styrelsen i vägföreningen

Remiss - fartbegränsning

Länsstyrelsen önskar boendes synpunkter.