Nyheter

Ersättningsutredning

Nedan är vägföreningens korrespondens med lantmäteriet och ersättningsutredning från lantmäteriet. Mailet är även skickat till gd på lantmäteriet.// Styrelsen i vägföreningen

Remiss - fartbegränsning

Länsstyrelsen önskar boendes synpunkter.

Artikel - SN

Nedan är text från Södermanlands Nyheter efter helgens inbrott. Styrelsen har sökt statistik för inbrott i området men ännu inte fått tillgång till tydliga underlag.