Nyheter

Remiss - fartbegränsning

Länsstyrelsen önskar boendes synpunkter.

Mark- och Miljödomstolen underkänner Nyköpings kommuns särtaxa!

Mark- och miljödomstolen har nu kommit med sin dom. Domstolen anser inte att det finns underlag för att ta ut särtaxa i Brannebol

Artikel - SN

Nedan är text från Södermanlands Nyheter efter helgens inbrott. Styrelsen har sökt statistik för inbrott i området men ännu inte fått tillgång till tydliga underlag.