Nyheter

Årsstämma 2020 13 juni

Med hänvisning till tidigare kallelse kallar styrelsen till årsstämma 13 juni kl 10:00 i Magasinet på Horn. Samtliga dokument till stämman finns under Handlingar / Stämma 2020.

Årsstämman inställd

Det kommer regna imorgon och vi tvingas ställa in årsstämman. Vi återkommer med förslag på nytt datum.

Förrättning och Årsstämma

Föreningsstämma kommer att hållas den 23 maj enligt kallelse. Lantmäterimyndigheten handlägger för närvarande förrättningar för att bilda gemensamhetsanläggning för grönområdena i Brannebol samt för de s.k. stickvägarna.

Transporter - Derome bygger

A-Hus / Derome kommer om ca en vecka börja bebygga de nio tomter som är belägna norr om Brannebolsvägen nedanför ladorna. Kontaktperson på Derome 070-921 19 67

Tomterna på berget är förrättade enl bilagor

Alla dokument finns under Handlingar - Omprövning av Brannebol Ga3

Protokoll - Styrelsemöte - Årsstämma 23 maj

Vi kallar till årsstämma 23 maj. Läs gärna protokoll från senaste styrelsemötet.

Grannsamverkan - information - Carehood

Ta hand om dig och din granne! Sommarsäsongen närmar sig - håll koll i området.

Kabelförläggning - Vattenfall

Begränsad framkomlighet