Filarkiv - Vägföreningen stämma 2018

Namn Storlek
1.Föredragningslista_2018.pdf 12 kB
2.Fullmakt.pdf 11 kB
3.Verksamhetsberättelse.pdf 131 kB
4.Resultatrapport_2017.pdf 33 kB
5.Balansrapport_2017.pdf 34 kB
6.Budget_2018.pdf 208 kB
7.Debiteringslängd.pdf 534 kB
8.Anbudsskrivelse_Heda_(1).pdf 150 kB
8.Vägbom_-_enkätsvar_från_medlemmar.pdf 240 kB
  8.Vägbom_-_info_från_polis_och_försäkringsbolag.pd 522 kB
Kallelse_till_föreningsstämma_2018.pdf 106 kB
  Protokoll_årsstämma_2018_Brannebol_Ga3.docx 18 kB