Information till medlemmarna i vägföreningen

Styrelsen har beslutat att beställa en bättre kvalitet på asfalteringen som kommunen genomför när de återställer vägen. Vidare har styrelsen beslutat att beställa asfaltering av den yttre delen av vägen som inte omfattas av kommunens åtagande att asfaltera. I samband därmed kommer även vissa förstärkningsåtgärder att utföras på den delen av vägen.

Styrelsen kommer också att engagera en besiktningsman som ska kontrollera kommunens arbeten med att återställa vägen.

Styrelseprotokoll kommer att läggas ut på hemsidan.

Styrelsen räknar med att återkomma till medlemmarna under augusti månad för att informera om den långsiktiga underhållsplanen och inhämta medlemmarnas syn på denna.
Publicerad: 29 maj 2016