BRANNEBOL - Begränsad framkomlighet 9/10 juni

Torsdagen den 9 juni planerar Nyköping Vatten att asfaltera sträckan Uddvägen 1 – 27

Om vädret under torsdagen är ogynnsamt kommer man även arbeta under fredagen den 10 juni.

Framkomligheten för fordon kommer att vara mycket begränsad under arbetet, då det inte finns några alternativa vägar i området.

Styrelsen
Publicerad: 4 juni 2016