GDPR

25 maj 2018 träder en ny EU förordning i kraft genom General Data Protection Regulation (GDPR). Detta är en ny lagstiftning som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att reglera behandlingen av fysiska personers personuppgifter.

Medlemmar som inte givit sitt samtycke till att personuppgifter sparas kommer inte erhålla information via mail utan hänvisas till hemsidan www.brannebol.se.
Publicerad: 28 maj 2018