Förrättning av väg

Lantmäteriet har 2 mars beslutat i förrättningsärendet av 9 tomter och väg. Tyvärr har Lantmäteriet inte delgivit varken berörda fastighetsägare eller vägsamfällighet.

Beslutet har istället blivit känt idag 22 mars 2018, efter att fastighetsägare kontaktat lantmäteriet. Överklagande tiden går ut 29 mars, vilket ger oss 5 dagar, att överklaga. Vägföreningen finner handläggningen oacceptabel.
Publicerad: 22 mars 2018