Ersättningsutredning

Tack Axel,
Hur ligger förrättningsärendet till?
Notera mitt senaste påpekande att de förändrade förhållanden som Lantmäteriet anser kunna motivera en omläggning av vägen d.v.s. att någon förändrad eller ny detaljplan inte kommit till, inte föreligger.
Derome har 2009 själva återkallat och lagt ner detaljplanearbetet som med kommunen påbörjades 2006.
Det innebär att de påstådda förändrade förhållandena inte föreligger. Detta kan således inte läggas till grund för ett beslut att vägen får flyttas.
Dessutom - vilket jag påpekade under informationsmötet i november förra året - gäller fortfarande Fastighetsdomstolens dom att vägen inte får flyttas.
Om Lantmäteriet är av uppfattningen att domen inte gäller emotser jag den rättsliga argumentationen för detta.
Hälsningar
Ingvar, ordförande i vägsamfälligheten Brannebol Ga:3
Publicerad: 16 mars 2018