Förrättning och Årsstämma

Styrelsen vill härmed påminna om att ordinarie Föreningsstämma kommer att hållas den 23 maj enligt kallelse som gått ut. Mötet kommer att hållas utomhus. Alla ska se till att de håller avstånd till övriga mötesdeltagare. Om vädret blir dåligt så ställer vi in.

Lantmäterimyndigheten handlägger för närvarande förrättningar för att bilda gemensamhetsanläggning för grönområdena i Brannebol samt för de s.k. stickvägarna. Lantmäteriet har kontaktat styrelsen för vägföreningen för att dels få information från området och dels för att diskutera hur nya gemensamhetsanläggningar inom området ska kunna förvaltas. En idé är att samfällighetsföreningen för Brannebolsvägen ska förvalta även de eventuellt tillkommande gemensamhetsanläggningarna.
Detta är inte frågor som styrelsen avser att fatta beslut om. Det är föreningsmedlemmarna som ska besluta om hur de vill ha det.

Mer information om dessa frågor kommer att lämnas på mötet.

Varmt välkomna att ringa till någon av oss om ni har frågor. Väl mött!

Styrelsen
Publicerad: 19 maj 2020