Transporter - Derome bygger

A-Hus och Derome kommer med start om ca en vecka att börja bebygga de nio tomter som är belägna norr om Brannebolsvägen nedanför ladorna. De ska starta med markarbeten och ett visningshus. Totalt räknar dom med att uppbyggnaden, beroende på hur försäljningen går, att ta upp till två år.
Detta kommer att medföra transporter av material och maskiner på vägen.

Styrelsen har föreslagit att omlastning görs vid Skoghall på 219, innan infarten till området.
A-Hus kommer att försöka fördela lasterna så mycket som möjligt för att minska vikterna och risken för skador på vägen.

Vi som bor i och åker i området bör alla vara vaksamma och meddela till styrelsen ev. skador som uppkommit på vägen så att dessa kan anmälas till Derome som ska svara för reparationer i så fall.

Skador har redan uppkommit i samband med att Derome utförde arbeten på sjöängen söder,om vägen nedanför ladorna. Detta är anmält till Derome som åtagit sig att reparera dessa sakdor
Publicerad: 1 april 2020