Nyheter

Protokoll årsstämma 2020

Bifogat dokument är protokoll för årsstämman 2020. Underskrivet protokoll läggs inte ut av säkerhetsskäl. Information om stämman och styrelsesammansättning inkl protokoll har sänts till lantmäteriet.

23 juli 20

Årsstämma 2020 13 juni

Med hänvisning till tidigare kallelse kallar styrelsen till årsstämma 13 juni kl 10:00 i Magasinet på Horn. Samtliga dokument till stämman finns under Handlingar / Stämma 2020.

26 maj 20

Årsstämman inställd

Det kommer regna imorgon och vi tvingas ställa in årsstämman. Vi återkommer med förslag på nytt datum.

22 maj 20

Kalender
« Januari 2021 »
M T O T F L S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Välkommen

Vägföreningen

Nyköping Brannebol ga:3 är en vägsamfällighet med uppgift att på medlemmarnas uppdrag sköta förvaltningen av vägen in i området. Vägen är enskild. Kontaktperson för vägföreningen är ordförande Ingvar Zander.

Vägen får endast belastas av fordon med 12 tons totalvikt.

Om du vill ta in transporter över 12 tons totalvikt måste du först kontakta samfällighetens styrelse. Skador som uppkommit till följd av att viktbegränsningen överskridits, ska ersättas av den för vars räkning transporten skett.

För att ta in tunga transporter råder vi dig att kontakta ATV Entreprenad - Tobias på 070-378 77 47 som kan dela upp transporten för att minska slitaget på vägen. ATV har en stor uppställningsplats vid Lappetorps gård.


Brannebols fastighets- och sommarstugeägare e.f.

Denna förening kallas Vattenföreningen eftersom vårt främsta uppdrag har varit att svara för den gemensamma vattenanläggningen i Brannebol.

Claes Norén är ordförande.

Bilder

Senaste bilderna i galleriet