Nyheter

Årsstämma - 18 maj 2019 kl 10.00 i Horns magasin

Välkommen på vägföreningens årsstämma 18 maj. Material har mejlats till medlemmarna och finns på hemsidan under "Handlingar".

15 april 19

Kalender
« Augusti 2019 »
M T O T F L S
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Välkommen

Vägföreningen

Nyköping Brannebol ga:3 är en vägsamfällighet med uppgift att på medlemmarnas uppdrag sköta förvaltningen av den gemensamma vägen. Vägen är enskild och sköts enligt stadgar och förrättningsbeslut.

Vägen får endast belastas av fordon med 12 tons totalvikt.

Om du vill ta in transporter över 12 tons totalvikt måste du först kontakta samfällighetens styrelse. Skador som uppkommit till följd av att viktbegränsningen överskridits, ska ersättas av den för vars räkning transporten skett.

Huvudsaklig kontaktperson är ordförande Ingvar Zander.

Brannebols fastighets- och sommarstugeägare e.f.

Denna förening kallas populärt Vattenföreningen eftersom vårt främsta uppdrag hittills har varit att svara för den gemensamma vattenanläggningen i Brannebol.
Föreningen har också som ändamål att företräda fastighets- och sommarstugeägare i Brannebol i frågor som rör alla fastighetsägare i Brannebol t.ex planfrågor och andra gemensamma frågor.
Claes Norén är ordförande.

Bilder

Senaste bilderna i galleriet