Nyheter

Överklagan- Omprövning gemensamhetsanläggningen

Bilagt finns överklagan av dom i MMD mål nummer F4654-18. Ärendet gäller omprövningen av gemensamhetsanläggningen Brannebol Ga:3, d.v.s. den av lantmäteriet beslutade ändringen av vägsträckningen.

22 februari 19

Strandängen ska återställas - Dom Hovrätten

Hovrätten har fastställt tidigare dom gällande återställande av strandängen.

14 december 18

Ingen särtaxa - Dom Hovrätten

Enligt dagens dom i Mark- och Miljööverdomstolen fastställs den tidigare domen i tingsrätten. Därmed blir det ingen särtaxa i Brannebol. Nyköpings Kommun ska återbetala fastighetsägarna en stor del av det inbetalda beloppet. Många fastighetsägare ska få tillbaka ca 110 000 kronor.

25 oktober 18

Kalender
« Mars 2019 »
M T O T F L S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Välkommen

Vägföreningen

Nyköping Brannebol ga:3 är en vägsamfällighet med uppgift att på medlemmarnas uppdrag sköta förvaltningen av den gemensamma vägen. Vägen är enskild och sköts enligt stadgar och förrättningsbeslut.

Vägen får endast belastas av fordon med 12 tons totalvikt.

Vid transporter över 12 tons totalvikt ska samråd ske med samfällighetens styrelse. Skador som uppkommit till följd av att viktbegränsningen överskridits, ska ersättas av den för vars räkning transporten skett.

Kontakta styrelsen om du har frågor om vägen. Huvudsaklig kontaktperson är ordförande Ingvar Zander.

Brannebols fastighets- och sommarstugeägare e.f.

Denna förening kallas populärt Vattenföreningen eftersom vårt främsta uppdrag hittills har varit att svara för den gemensamma vattenanläggningen i Brannebol.
Föreningen har också som ändamål att företräda fastighets- och sommarstugeägare i Brannebol i frågor som rör alla fastighetsägare i Brannebol t.ex planfrågor och andra gemensamma frågor.
Claes Norén är ordförande.

Bilder

Senaste bilderna i galleriet