Nyheter

Transporter - Derome bygger

A-Hus / Derome kommer om ca en vecka börja bebygga de nio tomter som är belägna norr om Brannebolsvägen nedanför ladorna. Kontaktperson på Derome 070-921 19 67

01 april 20

Tomterna på berget är förrättade enl bilagor

Alla dokument finns under Handlingar - Omprövning av Brannebol Ga3

05 mars 20

Protokoll - Styrelsemöte - Årsstämma 23 maj

Vi kallar till årsstämma 23 maj. Läs gärna protokoll från senaste styrelsemötet.

17 februari 20

Kalender
« April 2020 »
M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Välkommen

Vägföreningen

Nyköping Brannebol ga:3 är en vägsamfällighet med uppgift att på medlemmarnas uppdrag sköta förvaltningen av vägen in i området. Vägen är enskild. Kontaktperson för vägföreningen är ordförande Ingvar Zander.

Vägen får endast belastas av fordon med 12 tons totalvikt.

Om du vill ta in transporter över 12 tons totalvikt måste du först kontakta samfällighetens styrelse. Skador som uppkommit till följd av att viktbegränsningen överskridits, ska ersättas av den för vars räkning transporten skett.

För att ta in tunga transporter råder vi dig att kontakta ATV Entreprenad - Tobias på 070-378 77 47 som kan dela upp transporten för att minska slitaget på vägen. ATV har en stor uppställningsplats vid Lappetorps gård.


Brannebols fastighets- och sommarstugeägare e.f.

Denna förening kallas Vattenföreningen eftersom vårt främsta uppdrag har varit att svara för den gemensamma vattenanläggningen i Brannebol.

Claes Norén är ordförande.

Bilder

Senaste bilderna i galleriet